English
 
 
ការសម្រេចជ្រើសរើស និងប្រគល់កិច្ចសន្យាស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ ផលិតសៀវភៅ

មគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍កម្ពុជា ផែនទីទេសចរណ៍ ប័ណ្ណផ្នត់ទេសចរណ៍ ថង់យួរដើម្បីប្រើប្រាស់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍។

ការសម្រេចជ្រើសរើស និងប្រគល់កិច្ចសន្យាស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ ផលិតសៀវភៅ
គម្រោង ចំណាយថវិកាក្រសួងទេសចរណ៍

គម្រោង ចំណាយថវិកាក្រសួងទេសចរណ៍ តាមកម្មវិធី អនុកម្មវិធី ឆ្នាំ២០១៧

គម្រោង ចំណាយថវិកាក្រសួងទេសចរណ៍
រសម្រេចជ្រើសរើស និងប្រគល់កិច្ចសន្យាស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់

 បោះពុម្ពសៀវភៅរដ្ឋបាលនានា ស្រោមសំបុត្រ សឺមីសំណុំលិខិត ក្បាលលិខិត ភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង សៀវភៅស្ថិតិទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៦ សន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មទេសចរណ៍ វិញ្ញាបនប័ត្រ។

រសម្រេចជ្រើសរើស និងប្រគល់កិច្ចសន្យាស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់