ភាសាខ្មែរ
 
Blog
Multimedia

ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ខែ្មរ​យើង​មាន​រយៈពេល ១៥​ថ្ងៃ ដែល​ធម្មតា​ចាប់ផ្តើម​ពី​ចុង ខែកញ្ញា​រហូតដល់​ខែ តុលា។​ ពិធីបុណ្យ​នេះ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​ចំពោះ​ព្រលឹង​ដូនតា ឪពុកម្តាយ  រឺ​សាច់សាលោហិ​តដែល​បាន​ចែក​ស្ថាន​ទៅ ហើយ​នេះ​ជា​ពិធីបុណ្យ​មួយ​ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខែ្មរ​ឲ​តម្លៃ និង​គោរព​ប្រណិប័តន៍​មិន​ដែល​ខកខាន ។

| បន្ត
មុខម្ហូបរបស់​កម្ពុជា

​ប្រហុក​ខ្ទិះ​

ប្រហុក​ខ្ទិះ គឺជា​មុខម្ហូប​ខ្មែរ​មួយ​ដែល​មានឱជារស​ឆ្ងាញ់​ពិសារ​។ ប្រហុក​គឺជា​ប្រភេទ​ត្រីប្រឡាក់ អំបិល​ហើយ​រក្សា​ទុក​ជា​យូរ​ខែ នៅក្នុង​ក្រឡ ឬ​ពាង | បន្ត

Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder
Service Category
Weather & Forecast
N/A
N/A°C
Feels Like: N/A°C
Currency Exchange
1 EUR ≈ 5,409.76 KHR
1 USD ≈ 4,062.00 KHR
CNN SPOT Adventure Cambodia SPOT CNN SPOT
FAQ
Child Safe Tourism

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
3,073
ថ្ងៃនេះ
:
211
សរុប
:
4,241,659
 

H.E Dr. THONG Khon Led Cambodian Delegation to Attend the 16th Meeting of ASEAN Tourism Ministers

H.E Dr. THONG Khon, Minister of Tourism of Cambodia, Led Cambodian Delegation to Attend the 16th Meeting of ASEAN Tourism Ministers, 12th Meeting of ASEAN Plus Three Tourism Ministers, 4th Meeting of ASEAN-India Tourism Ministers, 4th Meeting of Greater Mekong Sub-Region Tourism Ministers, and ATF 2013

January 19-22, 2013, Vientiane, Lao PDR

January 19, 2013, afternoon, H.E Dr. THONG Khon, Minister of Tourism, has led Cambodian delegation to attend the 32nd ASEAN Tourism Forum (ATF 2013), Vientiane, Lao PDR, on January 19-22, 2013.  During the ATF 2013, there will be several meetings including the 16th Meeting of ASEAN Tourism Ministers, 12th Meeting of ASEAN Plus Three Tourism Ministers, 4th Meeting of ASEAN-India Tourism Ministers, and 4th Meeting of Greater Mekong Sub-Region Tourism Ministers.

The 16th Meeting of ASEAN Tourism Ministers will be held on the main agenda, including Greater Connectivity within and beyond ASEAN, Implementation of the Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA), Improvement of Tourism Quality, Implementation of ASEAN Marketing Strategic Plan, ASEAN Tourist Product Improvement, and Implementation of ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015, as well as Cooperation between ASEAN and Development Partners on ASEAN Tourism Development Cooperation.

The Meeting of ASEAN Tourism Ministers will adopt the ASEAN Tourist Clean City Standard, and report about the success story and leading of Cambodia and Indonesia over the implementation of ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals. Besides, in the 12th Meeting of ASEAN Plus Three Tourism Ministers, 4th Meeting of ASEAN-India Tourism Ministers, 4th Meeting of Greater Mekong Sub-Region Tourism Ministers, there will be discussions over the encouragement of implementation of the tourism development cooperation, in particular the improvement of the connectivity of tourist infrastructure between ASEAN region and other regions such as China, Japan, Korea, and India.

In the 32nd ASEAN Tourism Forum, there will be an organization of ATF TRAVEX (Travel Exchange) with the participation of 456 buyers, involved in tourism sector from Asia and the Pacific (48%), Europe (39%), Middle East (3%), and others, together with 420 sellers with 336 booths from the ASEAN region, as well as media in the ASEAN region and the world. Besides, the Ministry of Tourism of Cambodia and private sector in tourism sector has also participated in the event.

It is noticeable that, in 2012, ASEAN received approximately 88 million international tourists at the growth rate of more than 10%, compared to 2011. Based on the ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015, in 2015 ASEAN will receive about 107 million international tourists. Apart from, Cambodia received 3,584,307 international tourists in 2012, compared to 2011. Following the expectation, Cambodia will receive approximately 5 million international tourists in 2015, and 7 million in 2020.