ដោយ​មាន​ការអនុញ្ញាត​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ពី ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ នា​ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍

ដោយ​មាន​ការអនុញ្ញាត​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ពី ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ នា​ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ មាន​រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នកវាយតម្លៃ​បង្គោល​ស្តង់ដា​រង្វាន់​អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍​គំរូ​ក្នុង​ឧស្សាហ​កម្ម​ទេសចរណ៍ ក្រោម​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​ឯកឧត្តម ណេ​ប សាមុត អគ្គនាយក​គ្រប់គ្រង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍ និង​មាន​ចូលរួម​ពី​សំណាក់​មន្ត្រី​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ទាំង​២៥ រាជធានី ខេត្ត តំណាង​ប្រតិបត្តិ​ករ​ទេសចរណ៍ និង​សមគ​មន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទេ​ស​ចរ​ណ៍ អ្នកជំនាញ​ដែល​ជា​សមាជិក​បណ្តាញ​អ្នកជំនាញ ដែល​បាន​ចូលរួម​ជា​សិក្ខាកាម​ក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ សរុប​ប្រមាណ ៦០ នាក់​។​

​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នកវាយតម្លៃ​បង្គោល ​ស្តង់ដា​រង្វាន់​អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍​ គំរូ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍ ដែល​ធ្វើ​ការបណ្តុះ​ប ណ្តា​​​ល​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ សំណាក់​លោក​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ទេសចរណ៍​ដោយ​ផ្ទាល់​នេះ បាន​ផ្តល់​ការ ពន្យល់​លំអិត​អំពី​ដំណើរការ និង​នីតិវិធី​នៅ​ក្នុង​ការចូលរួម​ប្រឡងប្រណាំង​អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍​គំរូ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍ ក៏ ដូចជា​វិធីសាស្ត្រ និង​របៀប​ក្នុង​ការវាយតម្លៃ និង​ដាក់​ពិន្ធុ​ដល់​បេក្ខជន​ដែល​ចូលរួម​ប្រឡងប្រណាំ​ង​នេះ ជាពិសេស ក៏​មាន​ការអ នុវត្ត​សាកល្បង​វាយតម្លៃ​ដោយផ្ទាល់​ផងដែរ​នៅ​ក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​។ សិក្ខាកាម​ដែល​ឆ្លងកាត់​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ នឹង​ក្លាយជា​ជន​បង្គោល​ក្នុង​ការចូលរួម​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ និង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ជម្រុះ​នៅតាម​បណ្តា​រាជធានី ខេត្ត​សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​ការ ជំរុញ​អនុវត្ត​ស្តង់ដា​រង្វាន់​អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍​គំរូ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍ ក៏ដូចជា​គាំទ្រ​ដល់​ចលនា​ប្រឡងប្រណាំង​អ្នក ជំ នាញ​ទេសចរណ៍​គំរូ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​។​

​គួរ​រំលឹក​ថា​កន្លងទៅ​នេះ ក្រសួង​ទេសចរណ៍​បាន​ប្រកាស​ជូនដំណឹង​ផងដែរ​ដល់​អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍ ប្រតិបត្តិ​ករ​ទេសចរណ៍ និង​សាធារណជន​ទាំងអស់​អំពី ការប្រឡងប្រណាំង​អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍​គំរូ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៩ លើក​ទី​១ លើ​ផ្នែក​សេវាកម្ម​ម្ហូបអាហារ និង​ភេសជ្ជៈ និង​ផ្នែក​ការិយាល័យ​ជួរមុខ​។​