ក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទទួលទេសចរណ៍វ៉ាក់សាំង និងវិធានការគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង នៅថ្ងៃ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍នឹងរៀបចំពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវការដាក់ឱ្យអនុវត្ត «ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការបើកទទួលទេសចរណ៍វ៉ាក់សាំង» និង «វិធានការគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង ឆ្នាំ២០២១-២០២៣» នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ ក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ។
ការរៀបចំពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយខាងលើនេះ នឹងត្រូវធ្វើឡើងចំនួន២ពេលផ្សេងគ្នា រួមមាន៖
* នៅវេលាម៉ោង៨៖៣០នាទីព្រឹក ក្រសួងទេសចរណ៍នឹងធ្វើពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ «ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការបើកទទួលទេសចរណ៍វ៉ាក់សាំង» ជាមុន។
* នៅវេលាម៉ោង២៖៣០នាទីរសៀល ក្រសួងទេសចរណ៍នឹងធ្វើពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ «វិធានការគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង ឆ្នាំ២០២១-២០២៣» តាមក្រោយ។
ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងវិធានការគោលនយោបាយទាំងនេះដែរ ក៏នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ហើយក៏មានការចូលរួមពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងផ្នែកឯកជនផងដែរ៕
ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.