ក្រសួងទេសចរណ៍រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី« ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងវិស័យទេសចរណ៍» ជូនដល់មន្ត្រីនារីនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ ហ៊ុន ដានី រដ្ឋលេខាធិការតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនារីនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិស្តីពី “ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” ដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (Zoom)។
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានសិក្ខាកាមចូលរួមជាមន្ត្រីនារីនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិសរុបចំនួនជិត៣០០នាក់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ចំណេះដឹង និងរៀនសូត្រអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតសង្គមចំពោះស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំ និងយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីៗឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ ជាពិសេសបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០។
លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការ បានលើកបង្ហាញថា៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មន្ត្រីនារីទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រោមឱវាទក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹង ពង្រឹងភាពអង់អាច សំដៅកសាងនូវធនធានមនុស្សដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ផងដែរ។
សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅពេលនេះ ក្រសួងទេសចរណ៍ផ្តោតទៅលើតែទិដ្ឋភាពចំនួនពីរបុណ្ណោះគឺ “ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ” និង “ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”។ ការលើកយកទិដ្ឋភាពទាំងពីរនេះមកបង្ហាញទន្ទឹមគ្នា គឺដោយសារតែការដឹកនាំដែលជោគជ័យមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍បានឡើយ។
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងអង្គភាព គឺអាចជួយជំរុញផលិតភាពការងារបានកាន់តែប្រសើរ។ ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីយកមកអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់ខ្លួន។ អ្នកដឹកនាំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិករបស់ខ្លួននូវចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងនវានុវត្តន៍ ដែលជានិន្នាការឌីជីថលនៅលើសកលលោក និងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់។
បច្ចុប្បន្ននេះ ការប្រើប្រាស់បចេ្ចកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលឱ្យរស់រវើកស្របតាមបរិការណ៍កូវីដ-១៩ និងបរិបទសកលដែលកំពុងសកម្មប្រតិបត្តិការគ្រប់តួអង្គសង្គម ទាំងរដ្ឋ ពលរដ្ឋ និងធុរជន ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០។ ការណ៍នេះមិនត្រឹមជាយន្តការ តែជាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផង និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមផងដោយផ្អែកលើគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី។
លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការ ក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា ចំពោះពាក្យ “អ្នកដឹកនាំ” មនុស្សមួយចំនួនច្រើនគិតថា វាសំដៅលើអ្នកនយោបាយ អ្នកដែលមានតួនាទីធំៗ ឬជាប្រធានអង្គភាព។ល។ បើនិយាយពីការដឹកនាំ ឬអ្នកដឹកនាំ ស្រ្តីមួយចំនួននៅមានទស្សនៈថា “ខ្លួនមិនសូវមានសមត្ថភាពដូចបុរស និងមិនអាចដឹកនាំបាន”។ គំនិតនេះ ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឱ្យស្ត្រីខ្លួនឯងមិនអាចក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំ។
ដូច្នេះ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលក្រសួងបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃនេះ នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យសិក្ខាកាមជាមន្ត្រីនឹងបានយល់ថា បុគ្គលម្នាក់មិនមែនទាល់តែក្លាយទៅជា “មេ” ឬ “ប្រធានអង្គភាព” ទើបហៅថាអ្នកដឹកនាំនោះទេ ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់សម្រាប់គ្រួសារ ឬយ៉ាងហោចជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមការងារ នឹងរឹងរិតតែធ្វើឱ្យសង្គមឆាប់រីកចម្រើន ដោយសារតែយើងមានមន្ត្រីដែលមានគុណភាព និងសមត្ថភាពបំពេញការងារបានល្អសម្រាប់អង្គភាព ឬស្ថាប័ន៕

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.