មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍អាស៊ាន ដាក់ផែនការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍អាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅខេត្តសៀមរាប

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍អាស៊ាន ដាក់ផែនការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍អាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅខេត្តសៀមរាប

(សៀមរាប)៖ ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៦ នៃក្រុមការងារទីផ្សារទេសចរណ៍អាស៊ាន នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍នៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន បានរួមគ្នាដាក់ចេញនូវផែនការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍អាស៊ាន។

កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ថោង រដ្ឋសក្តិ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា។

នាឱកាសនោះ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហការទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ ដើម្បីជំរុញទេសចរណ៍អាស៊ាន ស្របតាមចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍អាស៊ាន ជាគោលដៅគុណភាពកម្រិតពិភពលោកប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៧-២០២០។

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានផ្តោតជាចម្បងលើការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ បណ្តាញសង្គម កិច្ចសហការរួមគ្នាលើការរៀបចំព្រឹតិ្តការណ៍ទេសចរណ៍ផ្សេងៗ ព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូសំខាន់ៗក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាដើម។

កិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាអំពីការផ្សព្វផ្សាយកញ្ចប់ខ្សែទស្សនកិច្ចបែបវប្បធម៌ បេតិកភណ្ឌ ម្ហូបអាហារ ធម្មជាតិជាដើម នៅក្នុងគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍អាស៊ាន។

សូមជម្រាបថា នៅឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ តំបន់អាស៊ានបានទទួលទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ១៣០លាននាក់ ក្នុងកំណើន ៨.៤% ក្នុងនោះទេសចរផ្ទៃក្នុងអាស៊ាន (Intra-ASEAN Travelers) ប្រមាណ ៤០%៕

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.