រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបគ្រោងដង្ហែក្បួនអបអរទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សហការជាមួយប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ សមាគម និងវិស័យឯកជន នឹងរៀបចំអបអរទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក ក្នុងនោះមានការដង្ហែក្បួនអបអរ និងតាំងពិព័រណ៍ផលិតផល ជាច្រើន។

ការអបអរទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ«ទេសចរណ៍បៃតង និងការវិនិយោគបៃតង»។ ដើម្បីអបអរក្នុងទិវានេះ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបគ្រោងរៀបចំអបទរទិវានេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ដោយមានកម្មវិធីមួយចំនួន។ កម្មវិធីទាំងនោះរួមមាន ការតាំងពិព័រណ៍ភូមិមួយផលិតផលមួយ នៅសួនច្បារមាត់ស្ទឹង ការសំអាតបរិស្ថានព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ការហែរក្បួនអបអរសាទរ ទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក ចាប់ផ្តើមវេលាម៉ោង ៥៖៣០នាទី ថ្ងៃទី២៧ និងការលើកទឹកចិត្តដល់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ កម្សាន្តសប្បាយនានាតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាន តំបន់សហគមន៍ និងភូមិដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋ។

បន្ថែមពីនេះ តាមស្ដង់លក់ទំនិញនានានឹងមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពី១០ទៅ៥០%ផងដែរ៕

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.