អាស៊ានដាក់ចុះផែនការសកម្មភាពរួម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អាស៊ាន ជាគោលដៅទេសចរណ៍តែមួយ

(សៀមរាប)៖ នាអំឡុងកិច្ចប្រជុំស្ថាប័នទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី៥០ នៅខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨-១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នទេសចរណ៍អាស៊ានទាំង១០ និងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន បានជួបប្រជុំជាមួយគ្នា និងបានដាក់ចុះនូវផែនការសកម្មភាព ឆ្នាំ២០២០-២០២១ ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ២០១៦-២០២៥។

ការដាក់ចុះនូវផែនការនេះ ធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ក្នុងនោះរួមមាន៖

* ពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍អាស៊ានតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល អនឡាញ និងប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗទៀត។

* ជំរុញការបង្កើតផលិតផលថ្មីៗ ដោយផ្តោតសំខាន់លើទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារ តាមរយៈការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ចំណីអាហារអាស៊ាន ការបង្កើតបណ្តាញអ្នកជំនាញអាស៊ាន ផ្នែកចំណីអាហារ ការជំរុញទេសចរណ៍បើកបរដោយខ្លួនឯង ក៏ត្រូវបានជំរុញបន្ថែមតាមរយៈការបង្កើតខ្សែទស្សនកិច្ចរវាងប្រទេសជាប់ព្រំដេនគ្នា។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ទេសចរណ៍សាសនា ពិធីបុណ្យ ក៏ត្រូវបានជំរុញជាអាទិភាពផងដែរ។

* ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយបន្តពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ (MRA) រួមមាន៖ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើស្តង់ដាកម្មវិធីសិក្សា ការបន្ថែមជំនាញផ្សេងៗទៀត នៅពេលខាងមុខ មានដូចជាជំនាញរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ (MICE) ជំនាញស្ប៉ាទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង MRA ដោយបច្ចុប្បន្នមានជំនាញចំនួន ៣២ ផ្នែកសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មធ្វើដំណើរ។

* ការជំរុញការវិនិយោគក្នុងវិស័យទេសចរណ៍អាស៊ាន តាមរយៈការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសរួមគ្នា ការជំរុញការហោះហើរផ្ទៃក្នុង និងការសម្រួលការធ្វើដំណើរ។

ឯកឧត្តម ថោង រដ្ឋសក្តិ អគ្គនាយកអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា ដែលជាអនុប្រធានអង្គប្រជុំ បានអញ្ជើញប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិកម្ពុជា (CTM) ឆ្នាំ២០១៩ និងវេទិកាវិនិយោគទេសចរណ៍លើកទី២ ដោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនឹងរៀបចំនាពេលជាមួយគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញ នាខែតុលាខាងមុខនេះ៕

#ASEAN #Cambodia #Tourism #Marketing #Promotion

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.