ឯកឧត្តម ថោង ខុន និងឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស អញ្ជើញឡើងធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី « ការអនុវត្ត និងការសាកល្បងការស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ

ឯកឧត្តម ថោង ខុន និងឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស អញ្ជើញឡើងធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី « ការអនុវត្ត និងការសាកល្បងការស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ

(ភ្នំពេញ)ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាអតីតអភិបាលក្រុងភ្នំពេញ និងឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានីភ្នំពេញ និងជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញឡើងធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី « ការអនុវត្ត និងការសាកល្បងការស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ » ក្នុងអង្គសន្និសីទពេញអង្គស្តីពី « ការស្តារឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង » ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។