ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាប្រធានទទួលខុសត្រូវការងារ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាប្រធានទទួលខុសត្រូវការងារ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ស្តីពីការជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ និងបង្កើនផលិតភាពនៃការផ្តល់សេវាទេសចរណ៍ ស្របតាមផែនទីចង្អុលផ្លូវ ២០២១-២០២៥ សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ សុក្រឹត្យា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាអនុប្រធានទទួលខុសត្រូវការងារ ឯកឧត្តម កាទើ មហាំម៉ាត់ណោសស្រ៊ី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ឯកឧត្តម គុជ បញ្ញាសា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ឯកឧត្តម នី ផល្លី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ឯកឧត្តម សុខ សង្វារ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ព្រមទាំងឯកឧត្តម-លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន ១៨រូប។
កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាលើចំណុចមួយចំនួនដូចជា៖
១). បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល និងសេវាកម្មទេសចរណ៍ (Digital Marketing)។
២). ជំរុញការប្រើប្រាស់ការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ បាគង និង Alipay នៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍។
៣). រៀបចំប្រព័ន្ធស្នើសុំ China Ready Accreditation តាមអនឡាញ។
៤). ជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការបង្កើតថ្មីៗ ភាពច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ភាព។
៥). ជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថល ដល់បុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍។
៦). រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍តាមអនឡាញ។

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.