ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ និង​លោកជំទាវ ព្រមទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រីរាជការ​ក្រោម​ទាំងអស់

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ និង​លោកជំទាវ ព្រមទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រីរាជការ​ក្រោម​ទាំងអស់ ថ្វាយព្រះពរ​សម្តេចម៉ែ ក្នុងឱកាស​ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ​សកល​២០១៩​។​