ព្រិត្តិការណ៍ រត់​កំសាន្ត (fun run) ចំងាយ ៣ គម និង ៥​គម ក្នុង ថ្ងៃទី​១៤​ធ្នូ ២០១៨ ដែល​មាន​

ព្រិត្តិការណ៍ រត់​កំសាន្ត (fun run) ចំងាយ ៣ គម និង ៥​គម ក្នុង ថ្ងៃទី​១៤​ធ្នូ ២០១៨ ដែល​មាន​កីឡាករ កីឡា​ការ​នី​ចូលរួម​ជាង ១០០០ នាក់ នៅលើ​ស្ពាន​ក្រុង ខេមរភូមិន្ទ ខេត្ត កោះកុង ដើម្បី​អបអរសាទរ ពី​ធី​បុណ្យ​សមុទ្រ លើក​ទី​៧ ជុំ​ទី​២ កន្លងទៅ​។​